ข้อมูล - ไฟล์ (Programs)

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • USB Repairแก้ไขข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ USB USB Repair
  • PureSyncการซิงโครไนซ์และการสำรองไฟล์และโฟลเดอร์ PureSync
  • Dropboxจัดเก็บและแชร์ข้อมูลออนไลน์ Dropbox
  • DiskInternals Linux Recoveryการกู้คืนข้อมูล Linux Ext2/Ext3/Ext4 สำหรับ Windows DiskInternals Linux Recovery
  • Alternate DLL Analyzerแยกชื่อฟังก์ชันของไฟล์ DLL Alternate DLL Analyzer
  • Acronis True Imageการสำรองข้อมูล การสร้างภาพดิสก์ และการโคลนสำหรับ Windows Acronis True Image