ข้อมูล - ไฟล์ (Programs)

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • R-Studioซอฟต์แวร์การกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ R-Studio
  • PeaZipยูทิลีตีตัวเก็บถาวรไฟล์ว่าง PeaZip
  • NewFileTimeการแก้ไขและการจัดการเวลาประทับ NewFileTime
  • GoodSync Enterpriseซอฟต์แวร์การซิงโครไนซ์ GoodSync Enterprise
  • EverNoteAll-In-One Notes Organizer EverNote
  • DiskInternals Linux Recoveryการกู้คืนข้อมูล Linux Ext2/Ext3/Ext4 สำหรับ Windows DiskInternals Linux Recovery
  • AirLiveDrive Proติดตั้งเมฆไดร์ฟเป็นโลคัลไดร์ฟบนคอมพิวเตอร์ AirLiveDrive Pro
  • Acronis True Imageการสำรองข้อมูล การสร้างภาพดิสก์ และการโคลนสำหรับ Windows Acronis True Image