โปรแกรมแก้ไขภาพ (Programs)

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • VovSoft Webcam Captureซอฟต์แวร์สแนปชอตเว็บแคม VovSoft Webcam Capture
  • ShareXเครื่องมือดักจับหน้าจอ ShareX
  • QuickImageCommentแก้ไข EXIF, IPTC และ XMP ของภาพดิจิทัล QuickImageComment
  • Photo Anonymizerลบข้อมูลเมตาและข้อมูล GPS Photo Anonymizer
  • Movie To GIFโปรแกรมแปลงวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF Movie To GIF
  • ImageMagickตัวประมวลผลรูปภาพบรรทัดคำสั่ง ImageMagick