ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • XYplorerFile Manager สำหรับ Windows XYplorer
  • Wise Disk Cleanerตัวล้างดิสก์และตัวจัดเรียงข้อมูล Wise Disk Cleaner
  • GS Auto Clickerคลิกอัตโนมัติ GS Auto Clicker
  • Glary Tracks Eraserเพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์ที่สูญเปล่า Glary Tracks Eraser
  • Don't Sleepการจัดการกำลังไฟชั่วคราวแบบชั่วคราว Don't Sleep
  • DiskInternals Linux Readerสำรวจพาร์ติชั่น Ext2 และ Ext3 Linux โดยตรง DiskInternals Linux Reader
  • AutoHotkeyปรับแต่งคีย์บอร์ดของคุณจอยสติ๊กและเมาส์ AutoHotkey