ตัวจัดการการดาวน์โหลด (Programs)

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • YT Downloaderดาวน์โหลดและแปลงวิดีโอจาก YouTube YT Downloader
  • TubeMate Downloaderตัวจัดการดาวน์โหลดวิดีโอ TubeMate Downloader
  • qBittorrentดาวน์โหลดไฟล์ผ่านเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ P2P qBittorrent
  • MassTube Plusดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube อย่างรวดเร็ว MassTube Plus
  • Free Download Managerดาวน์โหลดทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ต Free Download Manager
  • BitCometดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ BitTorrent BitComet
  • aTube Catcherดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บไซต์โซเชียล aTube Catcher