ไดรเวอร์ - เฟิร์มแวร์ (Programs)

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • USBDeviewจัดการกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดของคุณ USBDeview
  • Realtek UAD DriverRealtek All-in-One Audio Driver Realtek UAD Driver
  • Realtek High Definition Audio Driversตัวแปลงสัญญาณเสียงสำหรับพีซี Realtek High Definition Audio Drivers
  • Intel Ethernet Adapter Complete Driver Packไดรเวอร์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของอีเทอร์เน็ต Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack
  • Intel Driver & Support Assistantอัพเดตไดรเวอร์ Intel, ซอฟต์แวร์ระบบ Intel Driver & Support Assistant
  • ATIc Install Toolดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ต้องการ ATIc Install Tool
  • AMD Radeonซอฟต์แวร์คอนฟิกูเรชันกราฟิกและวิดีโอ HD AMD Radeon
  • 3DP Chipอัพเดตไดรเวอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ 3DP Chip