เครื่องมือ - ยูทิลิตี้ (Programs)

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • Windows PowerShellสร้างสคริปต์แบบอัตโนมัติและรันคำสั่ง Windows PowerShell
  • GS Auto Clickerคลิกอัตโนมัติ GS Auto Clicker
  • Don't Sleepการจัดการกำลังไฟชั่วคราวแบบชั่วคราว Don't Sleep
  • Avast Clearถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Avast Avast Clear
  • AutoHotkeyปรับแต่งคีย์บอร์ดของคุณจอยสติ๊กและเมาส์ AutoHotkey
  • Antivirus Removal Toolลบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Antivirus Removal Tool